Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


Razem dla pszczół i owadów zapylających!

Jak ważne są pszczoły i owady zapylające nie musimy chyba przypominać. To od nich w dużej mierze zależy to czy zakwitną kwiaty, czy drzewa i krzewy wydadzą owoce, a tym samym, czy my będziemy się cieszyć darami natury. Chrońmy je, każdy na miarę swoich możliwości, a jeżeli nie wiemy jak to robić posłuchajmy rad naszych mieszkańców: