Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


Przestrzeń dla seniorów

Ogólnopolska Konferencja „Przestrzeń dla seniorów” odbyła się w dniach 10 – 11 grudnia 2018 r. w Krakowie w Hotelu „Sympozjum”.

Fundacja  Mapa Pasji zaprosiła  seniorów, przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych wspierających seniorów na ogólnopolską konferencję pt. “Przestrzeń dla seniorów”.

Konferencja była okazją do podsumowania rezultatów projektu pt. “Przestrzeń dla seniorów” oraz do dyskusji na temat:

  • włączania seniorów do dialogu na poziomie samorządów za pomocą gminnych rad seniorów,
  • dostosowywania przestrzeni publicznych do potrzeb seniorów i osób z niepełnosprawnościami,
  • tworzenia i dostosowywania istniejącej oferty turystycznej (w tym questów) do potrzeb seniorów.

Była to również okazja do spotkania, wymiany wiedzy i doświadczeń działających, tworzących się  Rad Seniorów, wzajemnych inspiracji, prezentacji działań artystycznych i innych osiągnięć. W Konferencji uczestniczyła również przedstawicielka Gminnej Rady Seniorów w Babicach – Pani Zofia Górecka.