Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


Projekt “Senior z Kulturą”

Zakończyły się szkolenia “Wolontariat i inicjatywa lokalna” dla seniorów z terenu Gminy Babice, realizowane w ramach projektu “Senior z Kulturą”.
3 osobowe grupy inicjatywne wypracowały wspólnie inicjatywy z zakresu kultury lub edukacji regionalnej skierowane do seniorów lub grup międzypokoleniowych z terenu Gminy Babice. Ich realizacja zostanie sfinansowana ze środków w/w projektu.
Wśród inicjatyw znalazły się: prezentacje obrządków: wykopków ziemniaków, oczepin, skubania pierza i wyskubku, biesiady regionalne, promocja dań regionalnych, itp. Ich realizacja rozpocznie się już 16 sierpnia br. i potrwa do 30 listopada br.
Zadanie „Kultura Seniora” jest realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.