Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


Program LEKI 75+

Podstawy do otrzymania bezpłatnego leku:

  • wiek – ukończony 75. rok życia, weryfikowany przez numer PESEL
  • recepta – litera S wpisana w polu „kod uprawnień dodatkowych”
  • wykaz – potrzebny lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków (http://75plus.mz.gov.pl)

Leki są przepisywane na dotychczasowych wzorach recept.
Wystarczy, że lekarz lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej wpiszą na recepcie w polu „kod uprawnień dodatkowych” literę S.
Wykaz obejmuje leki, które na podstawie obowiązującego od 1 września 2016 r. obwieszczenia refundacyjnego są wydawane pacjentom za odpłatnością ryczałtową, 30% lub 50%.