Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


Profilaktyka wczesnego wykrywania nowotworów

Od dnia 3 kwietnia 2017 roku do czasu wykorzystania środków finansowych Powiat Chrzanowski finansuje programy profilaktyczny i promocji zdrowia dla mieszkańców powiatu chrzanowskiego:

  1. Program profilaktyki wczesnego wykrywania raka jajnika i raka piersi,
  2. Program profilaktyki wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego,
  3. Program profilaktyki chorób tarczycy,
  4. Program profilaktyki – badanie poziomu witaminy D25 (OH)

Mieszkańcy naszego powiatu zainteresowani uczestnictwem w/w programach mogą zgłaszać się na czczo, bez skierowania wg ustalonych terminów. Termin należy ustalić w rejestracji Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie – przy ul. Topolowej 16 osobiście lub telefonicznie tel. 32 624 74 51 w dni robocze w godz. 12:00 – 13:00.
Zasady wykonywania badań:
Personel Szpitala dokonuje pobrania krwi do badania i oznaczenia w/w badań, sporządzenie wyniku następuje zgodnie ze standardami SOP.
Każdy wynik badania będzie zawierał:

  • dane osobowe,
  • normy badania prawidłowego,
  • wyniki pacjenta,
  • adnotację „Wynik w zakresie wartości prawidłowych” lub „wynik należy skonsultować z lekarzem specjalistą”.

Odbiór wyniku badań w miejscu pobrań indywidualnie po okazaniu otrzymanego kodu kreskowego w rejestracji Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 14:30