Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


Prawa starszego pacjenta

Wszystkie osoby mają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, który zagwarantowany jest w art. 68 Konstytucji RP.
Pamiętaj, że odmowa udzielenia pomocy medycznej z powodu wieku może być uznana za dyskryminację.

Więcej informacji – TUTAJ