Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


Poza Stereotypem – Senior i Seniorka Roku 2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do zgłaszania kandydatów w Małopolskim Plebiscycie „Poza Stereotypem – Senior i Seniorka Roku 2019”.

Tak, jak w poprzednich latach szuka aktywnych osób starszych (60+) z terenu Województwa Małopolskiego, angażujących się w życie społeczności lokalnej, wspierających otoczenie swoim doświadczeniem, osób nieszablonowych, które rozwijają swoje pasje i spełniają marzenia.

Kandydatów/ki ubiegających/e się o tytuł Seniora/Seniorki Roku 2019 mogą zgłaszać:

  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty kościelne,
  • jednostki pomocy społecznej,
  • instytucje kultury,
  • administracja publiczna,
  • oraz osoby fizyczne.

Szczegółowe informacje, regulamin oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są pod adresem https://www.rops.krakow.pl/aktualnosc/znasz-seniorow-i-seniorki-pelnych-pasji-do-31-marca-br-zglos-ich-do-malopolskiego-plebiscytu-poza-stereotypem-senior-i-seniorka-roku-2019-1972.html