Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


„PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA-NIEPODLEGŁA!”

ZAPRASZAMY SENIORÓW (osoby pow. 60 r. ż.) ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BABICE NA 1 – DNIOWĄ WYCIECZKĘ 18 SIERPNIA 2018 R. DO OPACTWA W TYŃCU ORAZ DO TEATRU BAGATELA NA SPEKTAKL „ZA ROK O TEJ SAMEJ PORZE”