Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


Na góralską nutę!

W biesiadnych i góralskich rytmach 56 seniorów z Zagórza bawiło się 19 września 2018 r. na biesiadzie góralskiej zorganizowanej przez grupę inicjatywną seniorek zrzeszonych w KGW Zagórze i Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów “Wesoła Jesień”.
Biesiada została zorganizowana przez:

  • Alicję Pędrys
  • Władysławę Macuda
  • Marię Likus
  • Janinę Węgorek

i sfinansowana w ramach projektu “Gminne Centrum Usług Senioralnych II” dofinansowanego ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
Realizator projektu: Stowarzyszenie Sympatyków Babic „IMPULS” w partnerstwie z Gminą Babice.
Poniżej fotograficzna relacja z biesiady.