Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


KONKURS Moja Mała Ojczyzna

Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego rozpoczęła ogólnopolski program realizowany poprzez konkurs grantowy skierowany do społeczności lokalnych “Moja Mała Ojczyzna”.  Konkurs grantowy będzie przyjmował projekty mające na celu aktywizacje lokalnego środowiska, które poprzez infrastrukturę będą poprawiać jakość ich życia, pielęgnować lokalny patriotyzm, wspierać edukację, sport i rekreację.

Na co może być przeznaczone dofinansowanie:

  1. poprawę lokalnej przestrzeni publicznej towarzyszącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców;
  2. pielęgnowania patriotyzmu lokalnego poprzez upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów historycznych – w formie np. tablicy, obelisku, izby pamięci;
  3. wsparcie infrastruktury placówek oświatowych;
  4. zakup Sprzętu związanego z prowadzonym projektem;
  5. porady specjalistyczne będące spójnym i uzasadnionym elementem projektu;
  6. zakup artykułów spożywczych nie przekraczających 500 zł brutto, na uroczyste zakończenie zrealizowanego Projektu;
  7. koszt usługi księgowej nie przekraczający 400 zł brutto;
  8. koszt tablicy informacyjnej.

Jak to zrobić:

Złóż wniosek w generatorze na stronie www.dotacje.fundacjabgk.pl gdzie trzeba wybrać jeden z dwóch koszyków:

Koszyk nr I: Projekt może otrzymać dofinansowanie w kwocie do 30 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
Wygra 20 najlepiej ocenionych przez Komisje Konkursową Projektów.

Koszyk nr II: Projekt może otrzymać dofinansowanie w kwocie do 20 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy).
Wygra 20 najlepiej ocenionych przez Komisje Konkursową Projektów.

Udział w konkursie mogą wziąć m.in. fundacje i stowarzyszenia.

Termin składania wniosków: 17.08.2018 do 16.09.2018 r.

Więcej na: https://www.fundacja.bgk.pl/programy/moja-mala-ojczyzna