Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


Konkurs „Adamed dla Seniora”

NASZ CEL – AKTYWNY I ZDROWY SENIOR

Osoby starsze mają wiele czasu do zagospodarowania, ale tylko część z nich jest w stanie sama go zorganizować – znaczna grupa Seniorów nadal potrzebuje w tym zakresie wsparcia i motywacji. Jak zatem inspirować ich do aktywnego spędzania czasu? Odpowiedzią na te wyzwania jest właśnie konkurs „Adamed dla Seniora”, będący szansą na realizację najciekawszych pomysłów.

Adamed dla Seniora to konkurs dla organizacji działających na rzecz aktywizacji Seniorów – organizacji pozarządowych, jednostek samorządowych czy uniwersytetów trzeciego wieku. W ramach konkursu mogą zgłosić swoje projekty dotyczące promocji aktywnego spędzania czasu przez Seniorów, przestrzegania zasad zdrowego stylu życia oraz działań z obszaru szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej.

NAGRODY

Spośród nadesłanych zgłoszeń jury wybierze trzy najlepsze projekty, które otrzymają nagrodę w wysokości kolejno 10 000, 5 000 i 3000 zł.
Jury weźmie pod uwagę takie kryteria jak: intensywność dotychczasowo prowadzonych działań, ich jakość i przejrzystość, uwzględnienie potrzeb osób starszych oraz atrakcyjność i kreatywność zgłaszanego projektu.

Dodatkowo, Jury przyzna również Nagrodę Specjalną w wysokości 2 000 zł dla Uczestnika Konkursu, którego projekt w szczególności wzmacnia działania prozdrowotne, profilaktykę zdrowia i aktywność fizyczną wśród Seniorów.

TERMIN ZGŁOSZEŃ

Pomysły przyjmowane będą od 15 maja do 15 września 2019 r.

JAK ZGŁOSIĆ PROJEKT?

Każde nadesłane zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: nazwę organizacji, prezentację dotychczasowych działań na rzecz Seniorów oraz opis aktywności, na którą przeznaczyłyby nagrodę wraz z szacowaną liczbą uczestników przedsięwzięcia. Jedna organizacja może przesłać maksymalnie trzy propozycje.

Listownie

Zgłoszenia można nadsyłać pocztą tradycyjną na adres:
Walk PR, ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa z dopiskiem „KONKURS Adamed dla Seniora”,

Elektronicznie

Wysyłając zgłoszenie na adres: dlaseniora@adamed.com