Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


Klub Senior + w Olszynach – aktywnie mimo pandemii

Klub Senior+ w Olszynach działa w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach już trzeci rok.

Z powodu trwającej pandemii, od stycznia br. kontynuacja działań odbywa się w trybie zdalnym.

Zaktywizowani seniorzy nie mają czasu na nudę. Robótki ręczne różnego rodzaju: haftowanie, wyszywanie, malowanie, wycinanie w drewnie, przygotowanie ozdób świątecznych, a także przygotowanie eksponatów na wystawę, to zajęcia seniorów na działaniach zdalnych. Poświęcają również czas na doskonalenie umiejętności w obsłudze komputera, biorą udział w spotkaniach online o różnej tematyce dotyczącej seniorów. Seniorzy w pełni wykorzystują wolne chwile i zgodnie z reżimem sanitarnym, dużo czasu spędzają na świeżym powietrzu. Wycieczki rowerowe, spacery z kijkami, fotografowanie ciekawych obiektów, wiosenne prace w ogródkach, to sposób na utrzymanie kondycji fizycznej i psychicznej.

Członkowie Klubu z okazji Święta Lasu i Powitania Wiosny, sprzątali las w ramach spacerów z kijkami. Mamy nadzieję, że będzie możliwość kontynuowania inicjatywy, a w nasze ślady pójdą inni, którym leży na sercu dobro otaczającej nas przyrody.

Oprac. Z. Górecka