Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


Klub Opiekuna Osoby Starszej

Seniorzy z terenu Gminy Babice stworzyli Klub Opiekuna Osoby Starszej
W ramach projektu “Gminne Centrum Usług Senioralnych” powołano Klub Opiekuna Osoby Starszej, który tworzą osoby w wieku 60+ z terenu Gminy Babice.
Założeniem Klubu jest bezinteresowna pomoc seniora dla seniora, poprzez regularne odwiedziny osób samotnych, chorych, potrzebujących wsparcia, czyli tzw. samopomoc oraz zacieśnienie współpracy wewnątrz pokoleniowej.
W dniach 27-28 maja br. uczestnicy Klubu wzięli udział w szkoleniu wyjazdowym z zakresu wolontariatu. Wspólny wyjazd był też okazją do integracji i wzajemnego poznania się przyszłych opiekunów.
Kolejny krok to profesjonalne szkolenie z zakresu opieki nad osobą starszą, które odbędzie się w miesiącu czerwcu br.

“Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020”