Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


Jesień seniora w ogrodzie i fali

W dniu 19.08.2018r. 35 seniorów gminy Babice uczestniczyło w wycieczce do Krakowa zwiedzając ogród botaniczny UJ z piękną oranżerią. Następnie udali się na spacer po bulwarach wiślanych by następnie odbyć rejs statkiem po Wiśle. Wyjazd zrealizowany został przez grupę inicjatywną seniorek  zrzeszoną w Stowarzyszeniu „Podzamcze”oraz w Kole Gospodyń Wiejskich w Babicach w ramach projektu “Gminne Centrum Usług Senioralnych II” dofinansowanego ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
Realizator projektu: Stowarzyszenie Sympatyków Babic „IMPULS” w partnerstwie z Gminą Babice.