Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


Informatory Seniora Gminy Babice

Zapraszamy seniorów po odbiór bezpłatnych Informatorów Seniora Gminy Babice.
Informatory dostępne w Urzędzie Gminy – stoliki na korytarzu parter i I piętro.