Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


II Ogólnopolska Konferencja „Dla Zdrowego i aktywnego starzenia”

W dniu 7 czerwca 2018 roku, w Krakowie odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja  „Dla Zdrowego i aktywnego starzenia”. W programie wydarzenia dedykowanemu seniorom, ich problemom i wyzwaniom znajdzie się 10 praktycznych warsztatów oraz 6 wykładów prowadzonych między innymi przez dr hab. prof. nadzw. Piotra Szukalskiego, dr hab. Prof. nadzw. Wandę Pilch i gości z zagranicy.
Inicjatorami i głównymi organizatorami konferencji, są Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Klub Seniora – “Młodzi duchem” oraz nowosądecka firma Vitberg, producent urządzeń do wibroterapii. Patronat nad wydarzeniem objęli: Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,  Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz wojewoda Małopolski.