Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


II cz. Przystanku Niepodległa

Druga część inicjatywy “Przystanek Niepodległa”, została zrealizowana 21.09.2018r., jako międzypokoleniowa wieczornica patriotyczna, w której uczestniczyło 31 osób w wieku 7-90 lat. Wieczór słowno-muzyczny, rozpoczął się, jak zwykle odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie zabrzmiał polonez, i…„poloneza czas zacząć!”: nie było Podkomorzego i Zosi, ale wszyscy uczestnicy wieczornicy stanęli do poloneza i pięknie go zatańczyli. Patriotyzm w literaturze polskiej i patriotyzm lokalny, to myśl przewodnia wieczoru. Poezja przeplatana śpiewem pieśni patriotycznych i legionowych, dekoracja  biało-czerwona, stworzyła wspaniały nastrój, dopełnieniem czego były  zapalone świece na stołach w patriotycznej aranżacji. Uczestnikom wydarzenia towarzyszyła wystawa „Droga do Niepodległości”, z wykorzystaniem materiałów Narodowego Archiwum Cyfrowego, również wzbudziła zainteresowanie zebranych. Na pożegnanie – tradycyjnie przekazana  iskierka przyjaźni obiegła zebranych w kole uczestników. Przy herbacie i ciastku, przy śpiewie i wspomnieniach o lokalnych bohaterach walk o wolność Polski mieszkańcy Olszyn świętowali po raz kolejny 100. – lecie odzyskania niepodległości.