Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


I Babickie Forum Seniorów – relacja

Wystawa rękodzieła, fotografii oraz innych pasji, występy muzyczne oraz prezentacja aktywności przez seniorów z poszczególnych miejscowości naszej Gminy towarzyszyły I Babickiemu Forum Seniorów, które odbyło się 25 stycznia 2019 r. w Zespole Szkół w Babicach. Inicjatorem i organizatorem  Forum była Rada Seniorów Gminy Babice we współpracy z Urzędem Gminy. Spotkanie było również okazją do podpisania listu intencyjnego pomiędzy Radą Seniorów Gminy Babice a Gminną Radą Seniorów w Zabierzowie, na mocy którego zawiązana została współpraca na rzecz wspólnych projektów, podejmowania działań na rzecz seniorów oraz wymiany doświadczeń. 69 seniorów otrzymało w tym dniu z rąk Wójta Radosława Warzecha Dyplomy Aktywnego Seniora Gminy Babice za aktywność podejmowaną na rzecz społeczności lokalnej. Forum zakończyło się poczęstunkiem przygotowanym oczywiście przez seniorów.