Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


Gdy senior niedomaga

Wsparcie finansowe i pomoc niefinansowa na opiekę i rehabilitację
Zarówno senior, jak i osoby sprawujące opiekę nad osobą starszą mogą liczyć na pomoc od państwa. Można ubiegać się o pomoc finansową oraz niefinansową.
Wsparcie finansowe, jak też niefinansowe może być jednak uzależnione od sytuacji materialnej (dochodów) seniora i jego opiekunów. Czasem możliwość ubiegania się o świadczenie i pomoc wynika z przepisów lokalnych. Niestety w wielu przypadkach uzyskanie pomocy wymaga i wiedzy i determinacji rodziny.

Zapraszamy do lektury poradnika – TUTAJ