Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


Dzień Seniora z ZUS w Chrzanów

22 października 2019 r. 10.00–13.00
Miejsce: Sala Balowa Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie ul. Sokoła 24

Harmonogram:

  • 10.00–10.15 rozpoczęcie uroczystości, przywitanie gości, przemówienia
  • 10.15–10.30 prezentacja lub film z okazji 85-lecia ZUS
  • 10.30–10.50 wykład „ZUS dla Seniora”
  • 10.50–11.00 występ wokalny członków PZERiI w Chrzanowie
  • 11.00–11.30 wykład zaproszonych gości
  • 11.30–12.00 występ artystyczny członków Uniwersytetu III Wieku
  • 12.00–13.00 wykłady zaproszonych gości
  • 13.00 zakończenie i podziękowania

Ponadto w godzinach 10.00–13.00:
– indywidualne konsultacje dla Seniorów na stoiskach informacyjnych: ZUS, NFZ, PFRON, Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków, Diabet – barek kawowy.

Zaproszone instytucje: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Chrzanowie, Powiatowy Rzecznik Konsumentów, Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie, Narodowy Fundusz Zdrowia, Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy, Bank Spółdzielczy w Chrzanowie, Bank Pocztowy, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie, Urząd Miasta Chrzanów,
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie.

Pliki do pobrania: