Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


Do emerytury można dorobić

Emeryci, którzy ukończyli już wiek 60 lat – kobiety oraz 65 lat – mężczyźni, mogą zarabiać bez ograniczeń, nie obawiając się, że ZUS zmniejszy im wysokość świadczenia lub zawiesi jego wypłatę.
Jeśli natomiast jest się tzw. wcześniejszym emerytem, osiąganie dodatkowych przychodów pociąga za sobą skutki dla wysokości świadczenia.W zależności od tego, jak wysoka jest to kwota, emerytura będzie wypłacana w pełnej wysokości, zmniejszona lub zawieszona. Nie ma tutaj znaczenia wysokość pobieranej emerytury.

W związku z tym od 1 marca 2017 roku emeryci i renciści mogą dorobić miesięcznie:

  • do 2953,30 zł brutto bez zmniejszenia świadczenia,
  • od 2953,31 zł do 5484,60 zł – świadczenie zmniejszone o sumę przekroczenia 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
  • powyżej 5484,61 zł brutto – ZUS wstrzyma wypłatę emerytury lub renty.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zabrać dorabiającemu emerytowi lub renciście maksymalnie:

  • 565,53 zł – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 424,18 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 480,73 zł – renta rodzinna dla jednej osoby.