Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


Bezpieczny senior

Zasady bezpiecznego posługiwania się kartami płatniczymi

 1. Podpisz kartę!
 2. Ustaw limity dla karty zgodnie ze swoimi potrzebami – np. możesz ustawić limit dziennych płatności kartą, czy też limit wypłat z bankomatu.
 3. Chroń dane karty płatniczej, w tym poufność kodu PIN – nie pokazuj ich innym osobom, nigdy nie udostępniaj nigdy poprzez maile lub sms’y. Nie noś zapisanego nr PIN w portfelu, torebce, itp. Postaraj się go zapamiętać!
 4. Nie podawaj danych z karty na stronach www, które nie są bezpieczne. Zawsze sprawdzaj czy strona, na której podajesz dane karty jest szyfrowana – adres rozpoczynający się od https:// i symbol zamkniętej zielonej kłódki. Kliknij w kłódkę 2 x, aby sprawdzić, czy wyświetlany certyfikat jest ważny i czy został wydany dla danego podmiotu oraz zweryfikowany/wydany przez firmę Symantec Corporation.
 5. Zasłoń dłonią klawiaturę podczas wpisywania kodu PIN. Oszuści stosują urządzenia do skanowania kart np.: minikamery, nakładki na klawiatury.
 6. Nie trać karty z oczu w trakcie dokonywania płatności – szczególnie, gdy terminal płatniczy znajduje się w innym pomieszczeniu niż Ty.
 7. Nie zabieraj karty ze sobą, jeżeli jej użycie jest mało prawdopodobne.
 8. Nie korzystaj z pomocy nieznanych osób przy wypłacaniu gotówki z bankomatu.
 9. Staraj się korzystać z bankomatów, które znasz.
 10. Złóż niezwłocznie reklamację w banku, który wydał kartę, gdy stwierdzisz ja­kiekolwiek nieprawidłowości na rachunku bankowym po dokonaniu transakcji.
 11. Zastrzeż możliwie szybko kartę gdy ją zgubisz lub zosta­nie skradziona. Zadzwoń na numer infolinii banku, który kartę wydał lub do Systemu Zastrzegania Kart, z całodobową infolinią o numerze: (+48) 828 828 828.  Nr tel. zastrzegania kart znajdują się często na bankomatach.
 12. W przypadku kradzieży karty, niezwłocznie zgłoś ten fakt policji. Zaświadcze­nie wydawane przez policję jest wymagane przez bank w procedurze reklamacji transakcji dokonanych skradzioną kartą.

Bezpieczny senior i jego majątek – podstawowe zasady

 1. Nie informuj innych, szczególnie obcych osób o swoim majątku.
 2. Nie przechowuj w mieszkaniu dużych kwot, pieniędzy ani wartościowych przedmiotów, a zwłaszcza w tzw. typowych miejscach (szafki kuchenne, bieliźniarki, barek itp.).
 3. Wychodząc z mieszkania sprawdź, czy zamknąłeś za sobą drzwi.
 4. Zabezpiecz okna i drzwi balkonowe, tak by nie można było ich otworzyć z zewnątrz.
 5. W przypadku dłuższej nieobecności poprośmy sąsiadów, znajomych lub rodzinę o opiekę nad mieszkaniem (wyjmowanie korespondencji ze skrzynek, zbieranie ulotek, zapalanie światła, otwieranie okna, itp.).
 6. Nie wpuszczaj do domu osób obcych, jeżeli masz jakiekolwiek obawy, poproś o przyjście gdy w domu nie będziesz sam.
 7. Stosuj zróżnicowane systemy zabezpieczeń mieszkania/domu, np. zamki różnego typu, wzmocnione drzwi, wizjer, zapora łańcuchowa.
 8. Po wejściu do domu zamknij niezwłocznie za sobą drzwi od wewnątrz.
 9. Nie powierzaj kluczy osobom obcym, mało znanym.
 10. Nie przeprowadzaj żadnych transakcji z akwizytorami i inkasentami.
 11. Unikaj miejsc mało uczęszczanych, tzw. skrótów, szczególnie w porze wieczorowo– nocnej.
 12. Nie noś ze sobą dużych kwot pieniędzy – jeżeli już musisz, postaraj się, aby towarzyszył Tobie ktoś z rodziny bądź znajomych.
 13. Bądź uważny, kiedy wokół Ciebie nagle, bez powodu, zrobi się tłoczno – to często używana przez kieszonkowców metoda odwracania uwagi (stosowana w tramwajach, autobusach,  sklepach).
 14. Gdybyś został zaatakowany – rób to, co każe Tobie napastnik, oddaj mu wszystkie przedmioty, których zażąda. Nie walcz z przestępcą!
 15. Nie zostawiaj w pobliżu kuchenki z włączonym palnikiem drewnianych łyżek, ręczników papierowych lub materiałowych.
 16. Używaj minutników z alarmem (timerów), kiedy przygotowujesz posiłki czy pieczesz w piekarniku.
 17. Pamiętaj o wyłączeniu gazu na palniku po zakończonym gotowaniu.
 18. W przypadku zapalenia się tłuszczu na patelni – nigdy nie gaś go wodą!
 19. Regularnie zlecaj przeprowadzanie kontroli technicznych, w tym sprawdzanie szczelności i drożności przewodów kominowych.
 20. Nie zatykaj przewodów kominowych, wentylacyjnych/kratek.
 21. Noś odblaski po zmroku!

PAMIĘTAJ!

 1. Nie informuj innych o swoim majątku.
 2. Rzeczy wartościowe – gotówkę, biżuterię odpowiednio zabezpiecz i w sposób dyskretny oznakuj.
 3. Wychodząc z mieszkania dokładnie zamykaj za sobą drzwi;
 4. Zabezpieczaj okna i drzwi balkonowe, tak aby nie można było ich otworzyć z zewnątrz.
 5. Jeżeli wyjeżdżasz na dłużej, poprośmy znajomych czy rodzinę o opiekę nad mieszkaniem, (wyjmowanie korespondencji ze skrzynek, zbieranie ulotek, zapalanie światła, otwieranie okna itp.).
 6. Nie wpuszczaj do domu osób obcych jeżeli masz jakiekolwiek obawy, poproś o przyjście gdy w domu nie będziesz sam.
 7. Stosuj zróżnicowane systemy zabezpieczeń, kilka zamków różnego typu, wzmocnione drzwi, dobrze jest założyć wizjer i tzw. zaporę łańcuchową.
 8. Po wejściu do domu zamknij niezwłocznie za sobą drzwi od wewnątrz.
 9. Nie powierzaj kluczy osobom obcym, mało znanym, szczególnie należy w tej kwestii uczulić dzieci.
 10. Obserwuj otoczenie, w jakim żyjesz, o wszystkich sytuacjach odbiegających od normy informuj odpowiednie służby.
 11. Nie bądź bierny, wspólnie z sąsiadami pilnuj mieszkań, Wasze zainteresowanie może zniechęcić włamywaczy.