Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


BEZPIECZNA RODZINA – BEZPIECZNY SENIOR

Projekt edukacyjny dla Seniorów „BEZPIECZNA RODZINA – BEZPIECZNY SENIOR”.

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w dniu 1 października 2018 roku rozpoczęło realizację projektu edukacyjnego pt: „Bezpieczny rodzina – bezpieczny senior”. W ramach projektu zamierza prowadzić bezpłatne warsztaty edukacyjne dla seniorów (osób po 55 roku życia).
Tematyka zajęć będzie dotyczyć zagadnień w zakresie dyspozycji na wypadek śmierci oraz rachunku wspólnego. Zajęcia będą miały praktyczny charakter. Będą prowadzone w formie warsztatowej, przy wykorzystaniu metod aktywizujących. Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.
Rekrutacja uczestników w projekcie odbywa się poprzez zgłoszenie do SKEF instytucji działających na rzecz seniorów, które po zakwalifikowaniu do projektu rekrutują uczestników na warsztaty. Zajęcia będą trwały od stycznia do połowy kwietnia 2019 r. Działania projektu obejmą grupę 300 seniorów i seniorek na obszarze kilku województw w kraju (woj. lubelskie, mazowieckie, małopolskie i pomorskie). Zajęcia „Bezpieczna rodzina- bezpieczny senior”  będą miały formę (1 spotkania) 2 godzinnego warsztatu złożonego z dwóch modułów  tematycznych wypełnionych indywidualnymi i grupowymi ćwiczeniami opartymi na przykładach z życia codziennego.
Warsztaty będą prowadzić specjaliści o długoletnim doświadczeniu w zakresie edukacji finansowej i doradztwa konsumenckiego. Uczestnicy zajęć otrzymają materiały szkoleniowe  w postaci broszury tematycznej a także upominek (notes i długopis). Zajęcia odbywać się będą w nieodpłatnie udostępnionych salach szkoleniowych instytucji zainteresowanych przeprowadzeniem warsztatów.
Wszelkich informacji na temat projektu ze strony SKEF udziela Iwona Karmasz – koordynator ds. szkoleń tel: 58/624-98-76; e-mail: ikarmasz@skef.pl