Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


Babicka Rada Seniorów zaangażowana w Przestrzeń dla Seniorów 2.0

Gminna Rada Seniorów w Babicach została zaproszona do projektu „Przestrzeń dla seniorów 2.0”, którego realizatorem jest Fundacja Mapa Pasji.

Projekt realizowany jest poprzez 3 działania, skierowane do seniorów 60+, a szczególnie do Gminnych Rad Seniorów. Babicka Rada Seniorów, zadeklarowała udział w 3-ch działaniach:

  1. Przestrzenie publiczne przyjazne dla seniorów – planowanie i inicjatywy.
    • Cel: opracowanie diagnozy przestrzeni publicznych w wybranej miejscowości (wskazanie miejsc, które wymagają ewentualnej poprawy, by były łatwiej dostępne, bezpieczniejsze i bardziej atrakcyjne dla seniorów) oraz wypracowanie koncepcji zagospodarowania wybranego miejsca (np. skweru).
  2. Tworzenie i konsultowanie dokumentów planistycznych.
    • Cel: wypracowanie i skonsultowanie dokumentów planistycznych (polityki senioralnej lub informacyjnej) dla istniejących gminnych rad seniorów; polityka senioralna pozwala m.in. skoordynować różne działania, prowadzone przez samorząd na rzecz seniorów, wskazuje dokumenty gminne do konsultacji z seniorami i środki budżetowe, dostępne dla seniorów.
  3. Wymiana doświadczeń i upowszechnienie rezultatów projektu.
    • Cel: Wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy seniorami 15 gmin biorących udział w projekcie, upowszechnianiu rezultatów projektu wśród seniorów z całej Polski (wizyty studialne i ogólnopolska konferencja-podsumowanie).

07.05.2019 r. został zrealizowany już pierwszy etap 1-go działania. Gminna Rada Seniorów w Babicach wskazała przestrzeń (w Mętkowie) na terenie Gminy (własność Gminy). W perspektywie, ma ona służyć nie tylko społeczności lokalnej, ale również innym ludziom (turystom), którzy m.in. korzystają ze ścieżki rowerowej w pobliżu tego miejsca. W spacerze diagnostycznym wzięli udział: członkowie GRS , inni seniorzy z Gminy, przedstawicielka UG.

Następny etap: VII – X. 2019 r.

Opr. Z. Górecka