Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


Aktywni seniorzy gminy Babice

Od 02 maja 2018 r. seniorzy gminy Babice biorą udział w różnych aktywnościach, mających na celu podniesienie ich jakości życia poprzez zwiększenie dostępu do usług społecznych. Do aktywności tych zaliczyć należy

  • wyjazdy na basen połączone z Aqua aerobikiem,
  • warsztaty języka angielskiego,
  • wyjazd szkoleniowo – integracyjny dla wolontariuszy,
  • wyjazd szkoleniowy dla członków Gminnej Rady Seniorów,
  • gimnastyka sensomotoryczna,
  • muzykoterapia,
  • wyjazdy krajoznawczo-integracyjne,
  • warsztaty z zakresu realizacji inicjatyw senioralnych,
  • realizacja inicjatyw senioralnych przez samych seniorów.

Od września br. seniorzy uczestniczyć będą również w spotkaniach mających na celu zwiększenie ich bezpieczeństwa.

Aktywności realizowane są w ramach projektu “Gminne Centrum Usług Senioralnych II” dofinansowanego ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Realizator projektu: Stowarzyszenie Sympatyków Babic „IMPULS” w partnerstwie z Gminą Babice.