Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


Aktywizacja Seniorów w Gminie Babice

Tak aktywizowaliśmy seniorów z Gminy Babice w 2015 roku. Kolejny projekt przed nami – startujemy 01 kwietnia br.