Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


8 października 2018 roku w Krakowie odbył się III Małopolski Kongres Srebrnej Gospodarki

8 października 2018 roku w Krakowie odbył się III Małopolski Kongresie Srebrnej Gospodarki organizowany przez Województwo Małopolskie w celu podjęcia współpracy między sektorem publicznym, organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi w sprawie zmian związanych ze starzejącym się społeczeństwem. Tematem tegorocznego spotkania była opieka medyczna i społeczna nad osobą starszą. W wydarzeniu tym wzięła udział również przedstawicielka Rady Seniorów Gminy Babice – Pani Zofia Górecka.
W trakcie trwania Kongresu miała miejsce debata z udziałem przedstawicieli służby zdrowia i sektora opieki oraz sesja warsztatowa.

Poradnik SREBRNA GOSPODARKA